Disclaimer

Topits besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Topits is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Prijzen en toeslagen opgelegd door derden, vallen buiten de aansprakelijkheid van Topits. Uiteraard zullen wij, zodra er een fout of onjuistheid is geconstateerd, deze op onze website herstellen.

  • Met de getoonde foto’s en omschrijving willen wij u een zoveel mogelijk juist idee geven van de betreffende accommodatie en zomer- en winterarrangement. Niet elk appartement, bungalow of hotelkamer is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer, appartement of bungalow afwijkt van de foto's op de website.
  • Via onze website komt u direct op de websites van diverse aanbieders terecht. Voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze websites dragen wij geen enkele aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Op de website staan alle recente gegevens en de eerder genoemde gegevens op de website komen daarmee automatisch te vervallen.
  • Op alle overeenkomsten met Topits gelden de Algemene Voorwaarden van Topits en is Oostenrijks recht van toepassing. De bevoegde rechter in Vorarlberg is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, ongeacht de grondslag, die tussen partijen in verband met deze overeenkomsten ontstaan.
  • Op alle reserveringen die geplaatst worden bij de aanbieders, gelden de Algemene- en Betalingsvoorwaarden van deze bedrijven. Het recht van het land van vestiging van de aanbieder is hier van toepassing.
  • Topits behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.
  • Topits streeft ernaar dat onze website 24 uur per dag beschikbaar is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, om welke reden dan ook.

Haftungshinweise

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die hier veröffentlichten Daten sind urheberrechtlich geschützt. Es wird keine Haftung für Fehler im Text und fehlerhafte Verlinkungen übernommen. Anzeigen auf fremden Internetsites sowie Reproduktion ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt.