Copyright

Deze website als ook de inhoud van deze website (‘de informatie’) is eigendom van Topits. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Topits vereist.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Topits is het niet toegestaan deze site, of de inhoud van deze site, op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.